PRZETARG LICYTACYJNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM PLACU POD GARAŻ.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu

86-100 Świecie, ul. Ciepła 4

OGŁASZA:

PRZETARG  LICYTACYJNY  NIEOGRANICZONY

NA ODDANIE W NAJEM  PLACU  POD GARAŻ: 

L.p.

 

Adres Lokalu

Powierzchnia

użytkowa

w m2

Cena wywoławcza

za 1 m2 powierzchni

lokalu

Wysokość

wadium


Świecie, ul. Tucholska 5

plac pod garaż blaszany

18,00 m2

1,41 zł +23% VAT

31,22 zł

 NA ODDANIE W NAJEM  GARAŻU:

 

 

L.p.

 

Adres Lokalu

Powierzchnia

użytkowa

w m2

Cena wywoławcza

za 1 m2 powierzchni

Wysokość

wadium


Świecie, ul. Parkowa 3

garaż murowany

23,19 m2

4,82 zł +23% VAT

137,48 zł

Przetargi odbędą się w dniu 08.10.2019 r. o godz. 10 00

w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Świecie, ul. Ciepła 4, tel. 52 331 14 56.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie podanego wyżej wadium

na rachunek bankowy ZGM Sp. z o.o. :

Bank Millennium 95116022020000000060899574

do dnia 07.10.2019 r.

                        W przypadku wygrania przetargu i późniejszej rezygnacji wadium nie podlega zwrotowi.

            Zastrzega się prawo odwołania przetargu w całości lub w części oraz prawo do unieważnienia

            przetargu bez  podania przyczyny.