Inne

PRZETARG LICYTACYJNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM PLACU POD GARAŻ:

  1. Świecie, ul. Tucholska 5, plac pod garaż blaszany
    Powierzchnia użytkowa w m2: 18,00 m2
    Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni lokalu: 1,41 zł +23% VAT
    Wysokość wadium: 31,22 zł


Przetargi odbędą się w dniu 30.10.2018 r. o godz. 10 00
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Świecie, ul. Ciepła 4, tel. 52 331 14 56.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie podanego wyżej wadium
na rachunek bankowy ZGM Sp. z o.o. :
Bank Millennium 95116022020000000060899574


do dnia 29.10.2018 r.
W przypadku wygrania przetargu i późniejszej rezygnacji wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w całości lub w części oraz prawo do unieważnienia przetargu bez  podania przyczyny.