Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. z późn. zmianami w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej przedstawiamy Państwu na stronach BIP niezbędne informacje na temat ZGM Spółka z o.o. w Świeciu.