Ogłoszenie o zasadach obsługi właścicieli w zakresie finansowo-księgowym w okresie przygotowywania zebrań rocznych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., 86-100 Świecie, ul. Ciepła 4 uprzejmie informuje, że w związku ze wzmożeniem prac dot. konieczności przygotowania na roczne zebrania sprawozdawcze szczegółowej dokumentacji księgowej dla administrowanych przez ZGM Sp. z o.o. w Świeciu wspólnot mieszkaniowych bezpośrednia obsługa w siedzibie spółki odbywać się będzie wyłącznie w wyznaczonych dniach tj.
1. wtorek – od 7.00 do 15.00,
2. piątek - od 7.00 do 15.00.
Obsługa telefoniczna pozostaje bez zmian, jednakże preferujemy w miarę możliwości kontaktować się w sprawach rozliczeń finansowo-księgowych również w wyznaczone dni bezpośrednio do osób zajmujących się sprawami poszczególnych wspólnot – wykaz telefonów kontaktowych znajduje się na naszej stronie internetowej: www.zgm-swiecie.com.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki. Natomiast w sprawach technicznych można kontaktować się pod nr telefonów:
1. 52 33 24 290,
2. 52 33 24 296,
a, w sprawach ogólnych: sekretariat:
1. 52 33 11 456.
Jednocześnie w każdej sprawie możecie Państwo zwrócić się do nas w formie elektronicznej na adres e- mail spółki: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl
Za utrudnienia przepraszamy, jednakże zapewniamy, że dokonamy wszelkich starań, by poziom świadczonych usług pozostał bez zmian na dotychczasowym poziomie z należytą dbałością o Państwa interesy.
Z poważaniem
Prezes Spółki
Paweł Bednarski

Wykaz wspólnot

Wykaz budynków do obsługi administracyjno księgowej – ( 52 33 24 287) pok. 5
10-lutego 15, 10 lutego 18, Kościuszki 10, Kościuszki 11, Kościuszki 17, Mestwina 7, Krasickiego 2, Krasickiego 6, Wojska Polskiego 165, Wojska Polskiego 169, Wojska Polskiego 171, Wojska Polskiego 195, Wojska Polskiego 73, Wojska Polskiego 71, Wojska Polskiego 71A, Wojska Polskiego 88, Wojska Polskiego 141, Sulnowo 52, Sulnowo 53a, Sportowa 29, Sądowa 16, Wojska Polskiego 14, Wojska Polskiego 83, Wojska Polskiego 117, Gen. Hallera 4C,

Wykaz budynków do obsługi administracyjno-ksiegowej – ( 52 33 24298) pok. 11
10-lutego 2, Głogówko Królewskie, ul. Długa 3, Duży Rynek 5, Duży Rynek 9, Terespol Pomorski, ul Dworcowa 17, Terespol Pomorski ul. Polna19A, Gen. Hallera 1, Grzymisława 2, Wojska Polskiego 69, Wojska Polskiego 69A, Wojska Polskiego 82,84,84A, Kościuszki 13, Kościuszki 14, Kościuszki 15, Kościuszki 18, Młyńska 18, Polna 31, Kopernika 1, Kopernika 13, Świętopełka 3, Gruczno, Wojska Polskiego 24, Świecie, ul. Wojska Polskiego 24, Wojska Polskiego 25,27,29, Wojska Polskiego 45, Wojska Polskiego 71B, ul. Polna 19A.

Wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych do obsługi - ( 52 33 24 297) pok. 6
Sądowa 18/21 i 22, Gen. Hallera 15, Kościuszki 1, Kościuszki 4, Krasickiego 4, Klasztorna 17, Klasztorna 9, Kościuszki 19, Mestwina 5, Południowa 5, Polna 6, Sądowa 17, Wojska Polskiego 137, Sartowice 9 Żwirki i Wigury 11, Gen. Hallera 2, Gen. Hallera 19, Gen. Hallera 21, Sartowice 28, Sądowa 8, Wojska Polskiego 77B, Żwirki i Wigury 7A, Laskowicka 1.

Wykaz budynków do obsługi administracyjno księgowej – ( 52 33 24 2292) pok. 8
10-lutego 6, Gen. Hallera 3, Gen. Hallera 2A, Mały Rynek 4, Kosciuszki 4a, Kościuszki 4b, Kościuszki 4c, Kościuszki 8, Mestwina 18, Paderewskiego 2, Paderewskiego 2A, Duży Rynek 7, Sądowa 18/35, Sądowa 18/39, Sądowa 18/55, Szkolna 1, Szkolna 2, Wojska Polskiego 131, Wojska Polskiego 75A, Wojska Polskiego 77, Żwirki i Wigury 9, Mestwina 14, Sądowa 1, Kopernika 10.