Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Ogrodowej 5/4 w Grucznie.

Świecie, dn. 30-10-2020 r.


OGŁOSZENIE

                                                                

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Ogrodowej 5/4 w Grucznie.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 06 listopada 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – połowa listopada 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 815 w dniu 06 listopada 2020r.

                                                                        

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Klasztornej 3/7 w Świeciu.

Świecie, dn. 30-10-2020 r.


OGŁOSZENIE

                                                                             

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Klasztornej 3/7 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 06 listopada 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – połowa listopada 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 825 w dniu 06 listopada 2020r.

                                                   

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Młyńskiej 20/5 w Świeciu

Świecie, dn. 30-10-2020 r.OGŁOSZENIE

                                                                  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Młyńskiej 20/5 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 06 listopada 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – połowa listopada 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 820 w dniu 06 listopada 2020r.


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25/3 w Świeciu.

Świecie, dn. 23-10-2020 r.


OGŁOSZENIE

                                     

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25/3 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 30 października 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – początek listopada 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy  ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach  w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 825 w dniu 30 października 2020r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. 10 Lutego 18/5 w Świeciu.

Świecie, dn. 23-10-2020 r.


OGŁOSZENIE

                                            

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. 10 Lutego 18/5 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 30 października 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – początek listopada 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 815 w dniu 30 października 2020r.


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Polnej 29/4 w Świeciu.

Świecie, dn. 23-10-2020 r.


OGŁOSZENIE

                                                

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Polnej 29/4 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 30 października 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – początek listopada 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 820 w dniu 30 października 2020r.

                                             

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Sądowej 27/1 w Świeciu.

Świecie, dn. 23-10-2020 r.


OGŁOSZENIE

                                                          

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Sądowej 27/1 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 30 października 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – początek listopada 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 830 w dniu 30 października 2020r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Polnej 4/1 w Świeciu.

Świecie, dn. 16-10-2020 r.


OGŁOSZENIE

                                                                     

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Polnej 4/1 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 23 października 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – koniec października 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 815 w dniu 23 października 2020r.

                                                                       

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Wojska Polskiego 71/12 w Świeciu

Świecie, dn.16-10-2020 r.


OGŁOSZENIE

                                                                

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Wojska Polskiego 71/12 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 23 października 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – koniec października 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 820 w dniu 23 października 2020r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Wojska Polskiego 24/2 w Świeciu.

Świecie, dn. 09-10-2020 r.OGŁOSZENIE

                                                                             

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Wojska Polskiego 24/2 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 16 października 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – połowa października 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 820 w dniu 16 października 2020r.

                                                                     

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Młyńskiej 12 w Świeciu.

Świecie, dn. 09-10-2020 r.OGŁOSZENIE

                                                                                              

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Młyńskiej 12 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 16 października 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – połowa października 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 815 w dniu 16 października 2020r.

                                                                        

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont dwóch mieszkań stanowiących pustostany w budynku przy ul. Tucholskiej 7c/27 w Świeciu oraz w budynku przy ul. Tucholskiej 7a/69 w Świeciu.

Świecie, dn. 09-10-2020

OGŁOSZENIEZakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont dwóch mieszkań stanowiących pustostany w budynku przy ul. Tucholskiej 7c/27 w Świeciu oraz w budynku przy ul. Tucholskiej 7a/69 w Świeciu.

Wszelkich informacji na temat niniejszego zadania można uzyskać w naszym zakładzie tel. 052 332 42 96 – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński.

Ofertę prosimy składać w terminie do 16 października 2020 r. (godzina 800). 

W treści oferty  winny być określone odrębne ceny (brutto) za wykonanie obydwu zadań oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac). Ocenie podlegać będzie jednak łączna cena za wykonanie obydwu przedmiotowych remontów. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót –  połowa października 2020r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 825 w dniu 16 października 2020r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy lokalu użytkowego.

Świecie, dn. 01-10-2020OGŁOSZENIE


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy lokalu użytkowego w celu zmiany sposobu użytkowania na trzy lokale mieszkalne w budynku nr 9 na I piętrze, zlokalizowanym przy ul. Duzy Rynek w Świeciu.
Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56 – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).
Oferty należy składać w terminie do 09 października 2020r. (godzina 800).
W treści oferty winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac). Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot remontowo-budowlanych oraz z projektem umowy.
Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej jak 3 miesiące przed upływem składania ofert
Przewidywany termin rozpoczęcia robót – połowa października 2020 r.
Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).
Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 815 w dniu 09 października 2020r..

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont dachu i kominów z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Świecie, dn. 25-09-2020 

OGŁOSZENIE

                       

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont dachu i kominów z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Św. Wojciecha 21 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie

tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 02 października 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – połowa października 2020 r.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 830 w dniu 02 października 2020r..

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan.

Świecie, dn. 25-09-2020 r.

OGŁOSZENIE

                                                               

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Sądowej 27/4 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie

tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 02 października 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – połowa października 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 845 w dniu 02 października 2020r.

                                                                        

 

 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan.

Świecie, dn. 25-09-2020 r.


OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Polnej 4a/4 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie

tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 02 października 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – połowa października 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 840 w dniu 02 października 2020r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont ścian zewnętrznych z malowaniem budynku i remont kominów.

Świecie, dn. 25-09-2020

OGŁOSZENIE

                                       

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont ścian zewnętrznych z malowaniem budynku i remont kominów przy ul. Szkolnej 28 w Terespolu Pomorskim. Gm. Świecie.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie

tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 02 października 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – połowa października 2020 r.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 835 w dniu 02 października 2020r..

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont dachu i kominów z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na budynku głównym i na pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Browarowej 2 w Świeciu.


Świecie, dn. 11-09-2020
OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert
na remont dachu i kominów z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na budynku
głównym i na pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Browarowej 2 w Świeciu.
Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście
w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56 – informacji udziela p. Jarosław
Świerczyński (pokój nr 1).
Oferty prosimy składać w terminie do 18 września 2020r. (godzina 800).
W treści oferty winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin
wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz
termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie formularza
ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem
robót.
Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej.
Przewidywany termin rozpoczęcia robót – koniec września 2020 r.
Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy
ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach
w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).
Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi
Wykonawca. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 830 w dniu 18 września 2020r..

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont ścian zewnętrznych z malowaniem budynku i remont kominów przy ul. Szkolnej 3 w Świeciu.

Świecie, dn. 11-09-2020
OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert
na remont ścian zewnętrznych z malowaniem budynku i remont kominów przy ul. Szkolnej 3
w Świeciu.
Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście
w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56 – informacji udziela p. Jarosław
Świerczyński (pokój nr 1).
Oferty prosimy składać w terminie do 18 września 2020r. (godzina 800).
W treści oferty winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin
wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz
termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie formularza
ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem
robót.
Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej.
Przewidywany termin rozpoczęcia robót – koniec września 2020 r.
Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy
ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach
w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).
Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi
Wykonawca. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 845 w dniu 18 września 2020r..

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont ścian zewnętrznych z malowaniem budynku oraz remont kominów w miejscowości Wiąg 14C, Gm. Świecie.

Świecie, dn. 11-09-2020
OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert
na remont ścian zewnętrznych z malowaniem budynku oraz remont kominów w miejscowości
Wiąg 14C, Gm. Świecie.
Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście
w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56 – informacji udziela p. Jarosław
Świerczyński (pokój nr 1).
Oferty prosimy składać w terminie do 18 września 2020r. (godzina 800).
W treści oferty winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin
wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz
termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie formularza
ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem
robót.
Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej.
Przewidywany termin rozpoczęcia robót – koniec września 2020 r.
Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy
ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach
w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).
Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi
Wykonawca. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 840 w dniu 18 września 2020r..